Metoda ładowania stołu dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych
- Jan 21, 2017 -

Ta metoda polega na dwustopniowym ładowaniu i trójstopniowej techniki ładowania

① metoda dwustopniowego stałego napięcia i stałego napięcia z zastosowaniem szybkiego ładowania, prądu stałego napięcia stałego pierwszego rzędu do zadanej wartości, a następnie zmieniona na stałe napięcie przez pozostały ładunek. Napięcie konwersji między dwiema fazami jest drugą fazą napięcia.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

II trzyetapowe ładowania ładowania rozpoczęła się i kończyła się stałym ładowaniem prądu, stałym napięciem napięcia. Gdy prąd ustala wartość zadaną, przeliczana z drugiego etapu na trzeci etap. W ten sposób można zminimalizować wyczerpanie, ale jako szybką metodę ładowania, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń.


Copyright © BESEN-Group Wszelkie prawa zastrzeżone.