Technika ładowania pojazdów elektrycznych - badanie metodą ładowania
- Jan 21, 2017 -

Konwencjonalny system ładowania jest oparty na zasadach uznanych na arenie międzynarodowej przed 1940 r. Najbardziej znanym z nich jest zasada "amp-hour": prąd ładowania, nie powinna przekraczać godzin naładowania akumulatora. W rzeczywistości konwencjonalne baterie ładujące podczas procesu ładowania z szybkością wzrostu temperatury i ograniczeniem produkcji gazu. Zjawisko to jest ważne, ponieważ ładowanie akumulatora musi być możliwie najkrótsze.

Copyright © BESEN-Group Wszelkie prawa zastrzeżone.