Analiza adaptacji elektrycznych standardów ładowania samochodów elektrycznych
- Jan 21, 2017 -

W kablem do ładowania elektrycznego samochodu muszą się często poruszać, należące do ruchomych giętkich kabli, co wymaga dużej elastyczności, dlatego też użycie materiałów izolacyjnych i materiałów osłaniających wymaga również dużej elastyczności. Z tego powodu, biorąc pod uwagę, w normie IEC 60245 i IEC 602 272 standard w dostarczaniu puszek w przenośnych okazjach przy użyciu materiałów izolacyjnych i materiałów pielęgnacyjnych, ma materiał częściowy (jako materiał izolacyjny PVC / D typu PCW i kauczuk typu SE 3 Mieszanki zestawy pielęgniarskie materiału,) może spełniać kabel ładowania wymagań technologicznych, więc we wczesnym rozwoju i produkcji produktów kabla ładowania w, większość produktów odniesienia dwóch pozycji standardowych zgodnie z. Ze względu na opatentowanie interaktywności, kable ładujące nie tylko przenoszą energię transferową do pojazdów elektrycznych z sieci dystrybucyjnej, ale także przekazują informacje o pojazdach (sterowanie napięciem, informacje o pojazdach, takie jak prąd ładowania, izolacja itp.) Oraz funkcje ładowania, takie jak Kontrola ruchu, jest rodzajem zintegrowanego przewodu transmisji energii i informacji.


Copyright © BESEN-Group Wszelkie prawa zastrzeżone.